డిస్పోజబుల్ సెంట్రల్ వీనస్ కాథెటర్ కిట్

  • డిస్పోజబుల్ సెంట్రల్ వీనస్ కాథెటర్ కిట్ (మినీ ట్రే)

    డిస్పోజబుల్ సెంట్రల్ వీనస్ కాథెటర్ కిట్ (మినీ ట్రే)

    మీకు ఎక్కువ కాలం సంరక్షణ అవసరమైతే, మీరు సెంట్రల్ సిరల కాథెటర్ అని పిలవబడే దాన్ని పొందవచ్చు.దీనిని సెంట్రల్ లైన్ అని కూడా అంటారు.CVC లైన్ కూడా ఒక సన్నని ట్యూబ్, కానీ ఇది సాధారణ IV కంటే చాలా పొడవుగా ఉంటుంది.ఇది సాధారణంగా మీ చేయి లేదా ఛాతీలో పెద్ద సిరలోకి వెళుతుంది. సెంట్రల్ సిరల కాథెటర్ కిట్ సెంట్రల్ సిరల కాథెటర్ మరియు డిస్పోజబుల్ క్లినికల్ ఉపయోగం కోసం ఇతర భాగాలను కలిగి ఉంటుంది.